KFUM Heby

Body. Mind. Spirit.
Bli medlemHitta oss
Vi arbetar lokalt och internationellt för och med unga människor

KFUM Heby arbetar för och med unga människor i främst Heby och Sala kommuner. Som medlemmar i KFUM Sverige har vi ett nätverk över hela världen. Vi har också ett långsiktigt samarbete med Deaf Link Uganda och KFUK-KFUM i Tallinn. Vi arbetar enligt det internationella mottot: Body. Mind. Spirit.

Body är kroppen. Vi vill främja en hälsosam livsstil.
Mind är hjärnan. Vi vill bidra till utbildning, kunskap och ansvarstagande.
Spirit är själen. Vi vill främja personlig utveckling och arbeta för psykiskt välbefinnande.

Triangeln är vår symbol. Dess sidor representerar delarna i helhetssynen på människan.

(Läs mer om oss under rubriken Om oss.)

Stöd oss

Använd swish 123 677 62 72, eller bankgiro 5259-5469. 

Skänk saker eller tid. Kontakta Mats Olsén på sms 070-1719331.

Galleri

Några ögonblick från KFUM Hebys verksamheter.

Du kan göra skillnad
KFUM Heby har ett långsiktigt samarbete med Deaf Link Uganda.

DLU är en liten frivilligorganisation i Uganda som arbetar med att ge döva barn och unga en bättre chans i livet. DLU har en heltidsanställd, Nassozi B. Kiyaga, och ett tiotal volontärer som arbetar mot timersättning. Man arbetar i Ugandas södra och mellersta regioner med att synliggöra döva i samhället, att motarbeta fördomar, att utbilda den döva men också att stödja och stärka den dövas nära anhöriga. Om en familj lyfts ur fattigdom, ökar dess möjligheter att erbjuda också de döva barnen en framtid.

 

KFUM Heby stödjer DLU med 30.000 kronor om året, för år 2018 och 2019. Det utgör för närvarande cirka 20% av DLUs totala omkostnader. Vill du också bidra? Du kan delta i något av föreningens olika evenemang, skänka saker till våra loppisar och lotterier, köpa hantverk av oss tillverkat av DLUs lokala entreprenörer eller skänka en gåva.

 

Använd swish 123 677 62 72. Eller bankgiro 5259-5469. Märk din gåva med ””DLU”.

Läs mer om Deaf Link Uganda på deras hemsida. Se en film om DLUs första tio år, på Youtube. (Öppnas i ett nytt fönster.)

Vad är KFUM?

Läs mer genom att klicka på KFUM Sverige. Hämta inspiration från kortfilmen från rikskonferensen KForum i Örebro år 2018. KFUM Heby var med, såklart. Du ser filmen här: