Vill du också ha en snygg och praktisk mugg? På våra aktiviteter kan du köpa KFUM Hebys egen mugg med loggan och röda detaljer. En mugg kostar 100 kronor. 

Du kan också kontakta kansliet för att köpa en eller flera muggar utanför våra ordinarie aktiviteter. Varje såld mugg ger ett litet överskott till föreningens verksamhet. 

Om du sett en mugg med blå detaljer, har du haft tur. Den är mycket mer sällsynt, för den kan man inte köpa från föreningen. Den blå muggen tilldelas endast förtroendevalda, på årsmötet. Så vill du ha en blå mugg, behöver du bli invald i styrelsen eller ta på dig en annan roll i samband med årsmötet (revisor, årsmötessekreterare, valberedning etc.).