Lördagen den 17 februari hölls föreningens årsmöte och bland annat bestämdes verksamhetsplan och budget för år 2024 samt valdes en ny styrelse. Sardar Beek lämnade posten som ordförande efter tre år och tog plats i styrelsen som ordinarie ledamot. Ny ordförande är Ibrahim Jafari. Övriga styrelsen består av Ziarahman Beik (vice ordförande), Mostafa Akbari (sekreterare), Hussein Mohammadi (kassör) och Sara Soltani, Mansoora Jafari och Håkan Wennström. Årsmötet antog också en motion om att söka medlemskap i Fjärdhundraland EF samt gjorde utannonserade stadgeändringar. Totalt deltog 23 personer i årsmötet, som hölls i Sör Hårsbäck.