I Tallinn håller Piret Kutser auktion till förmån för Deaf Link Uganda och social verksamhet i Tamsalu. Auktionen hålls på påskafton 30 mars. Du kan bjuda skriftligt i förväg och Mats Olsén tar med eventuella inköpta objekt hem till Sverige åt dig. Läs mer på Facebook: Heategevusoksjon 2024 | Facebook.

BILD: Tidigare ordförande Habib mottager av Nassozi ett kvitto på de 11,5 miljoner ugandashilling som KFUM Heby donerade till DLU för år 2020.