Årsmötet valde en ny styrelse! På bilden ser du från vänster till höger: vår gäst och årsmötesordförande Yaqub Ahmed från Tierp, Mansoora Jafari (ledamot), Sardar Beek (ordförande), Ali Akbari (vice ordförande), Ziarahman Beik (ledamot), Sara Soltani (sekreterare), Eshaq Jafari (suppleant), Ali Reza Hassani (kassör) och Hussein Mohammadi (ledamot). Längst fram står lille Yosuf som deltog på sitt första årsmöte. Saknas gör Habib Achour (suppleant). Habib är också ledamot av KFUM Sveriges styrelse och har representerat oss i KFUM Mälardalen. Första ordinarie styrelsemötet kommer att hållas söndagen den 27 mars.
Foto: Per Emgardsson