Internationellt

KFUM Heby är en förening med lokalt och internationellt perspektiv. Vi har ett nära samarbete med KFUK-KFUM i Tallinn, med Deaf Link Uganda och med KFUM Sveriges internationella arbete. 

Deaf Link Uganda

DLU är en liten frivilligorganisation i Uganda som arbetar med att ge döva barn och unga en bättre chans i livet. DLU har en heltidsanställd, Nassozi B. Kiyaga, och ett tiotal volontärer som arbetar mot timersättning. Man arbetar i Ugandas södra och mellersta regioner med att synliggöra döva i samhället, att motarbeta fördomar, att utbilda den döva men också att stödja och stärka den dövas nära anhöriga. Om en familj lyfts ur fattigdom, ökar dess möjligheter att erbjuda också de döva barnen en framtid.

KFUM Heby stödjer DLU med 30.000 kronor om året, för år 2018 och 2019. Det utgör för närvarande cirka 20% av DLUs totala omkostnader. Vill du också bidra? Du kan delta i något av föreningens olika evenemang, skänka saker till våra loppisar och lotterier, köpa hantverk av oss tillverkat av DLUs lokala entreprenörer eller skänka en gåva.

Använd swish 123 677 62 72. Eller bankgiro 5259-5469. Märk din gåva med ””DLU”.

Läs mer om Deaf Link Uganda på deras hemsida. Se en film om DLUs första tio år, på Youtube. (Öppnas i ett nytt fönster.)

Youth Justice

KFUM Sverige bedriver ett framgångsrikt internationellt utvecklingsarbete tillsammans med KFUM i flera länder. Bland annat arbetar man med Youth Justice, som syftar till att ge unga en väg bort från, eller alls slippa hamna i, kriminalitet. Läs mer på KFUM Sveriges hemsida:

Youth Justice