Bidrag, stipendier och gåvor

KFUM Hebys styrelse vill tacka alla personer, organisationer och företag som bidragit till vår verksamhet. Våra huvudsakliga inkomstkällor är donationer av olika slag – det kan vara saker till loppis och lotterier, förbrukningsmaterial, pengagåvor, kaffe, hembakat… Men framförallt är det sin tid som människor ger oss. All den tid som ägnas åt att planera, förbereda, genomföra och efterarbeta alla aktiviteter. Utan denna gåva till KFUM Heby skulle föreningen inte kunna existera. Tack!

Vi vill dessutom tacka följande för större pengagåvor och bidrag till föreningen (i tidsordning):

KFUM Mälardalen

2.300 kronor för marknadsföring i samband med julmarknad. (2018)

5.000 kronor för marknadsföring och medlemsvärvning. (2019)

6.000 kronor för att genomföra en medlemsutbildning inom WordPress och Divi. (2019)

7.500 kronor för partnerbesök i Uganda i januari 2020. (2019)

Lokala Partiet i Heby kommun

7.000 kronor till inköp av beachvolleynät och utrustning. (2019)

Sala Sparbank

32.000 kronor för att anlägga ”Hårsbäcks Multibana”. (2019)

KFUM Sverige

15.000 kronor har vi emottagit genom KFUM-fonden för att utreda och utveckla lagården i Sör Hårsbäck som verksamhetslokal. (2018-2019)

2.000 kronor för att möjliggöra deltagande i ROM i Örebro. (2019)

6.000 kronor för partnerbesök i Uganda i januari 2020. (2019)

Oscar och Maria Ekmans Donationsfond

8.000 kronor till kulturgruppens verksamhet med studieresor för att sprida kunskap om svensk historia. (2019)

Åhlén-stiftelsen

10.000 kronor till övningskörning med trafikskola. (2019)

Stiftelsen Lars Hiertas Minne

9.000 kronor till ”Kulturgruppen – lär känna Sverige”. (2019)