Bidrag, stipendier och gåvor

 

 

 

KFUM Hebys styrelse vill tacka alla personer, organisationer och företag som bidragit till vår verksamhet. Våra huvudsakliga inkomstkällor är donationer av olika slag – det kan vara saker till loppis och lotterier, förbrukningsmaterial, pengagåvor, kaffe, hembakat… Men framförallt är det sin tid som människor ger oss. All den tid som ägnas åt att planera, förbereda, genomföra och efterarbeta alla aktiviteter. Utan denna gåva till KFUM Heby skulle föreningen inte kunna existera. Tack!

 

Vi vill dessutom tacka följande för större pengagåvor och bidrag till föreningen och/eller dess ledare sedan starten:

 

KFUM Mälardalen

 

Lokala Partiet i Heby kommun

 

Sala Sparbank & ”Miljonen”

 

KFUM Sverige

 

Oscar och Maria Ekmans Donationsfond

 

Åhlén-stiftelsen

 

Stiftelsen Lars Hiertas Minne

 

Timmermansorden

 

Heby kommun 

 

Phadia AB