Välkommen på årsmöte i Sör Hårsbäck 305 lördag den 17 februari klockan 15:00. Sedvanliga förhandlingar och val och därefter ordnar vi ett medlemschill resten av kvällen. Kallelse har skickats med post till alla föreningens medlemmar. Om du vill ha möteshandlingarna via mejl, kontaktar du Mats Olsén på kansliet så skickar han. Det har inkommit en motion och styrelsen föreslår en del stadgeändringar reglerande motionstider och rörande suppleanter. Valberedningens förslag presenteras i samband med kallelsen, som skickades ut med KFUM-nytt nr 1 2024.

Sardar Beek avgår som föreningens ordförande efter tre år, men kandiderar som ordinarie ledamot. Tack för väl utfört uppdrag, Sardar!