Som en förebyggande säkerhetsåtgärd har föreningens styrelse beslutat att ställa in Fredagsfotbollen tills vidare. I första hand gäller detta under två veckor. Om inget annat meddelas, så spelar vi igen den 27 mars. Ansvarig ledare är Mats Olsén, och alla ordinarie spelare uppmanas att hålla kontakten med honom för att informera sig om läget. Vi uppmanar också alla våra medlemmar att fortsätta motionera på egen hand, eftersom detta är förebyggande för många olika former av ohälsa. BODY, mind och spirit är det som skapar en hälsosam treenighet. Sköt om dig och följ de rekommendationer och uppmaningar som svenska myndigheter utfärdar.