Tack för i år! KFUM Heby har idag stolt överfört samtliga insamlade 44.000 kronor till Deaf Link Uganda, via föreningen InterAction, enligt överenskommelse. Under besöket i Uganda i januari, donerade våra medlemmar Piret och Habib ytterligare 4.000 kronor som de samlat in av vänner, för unga döva flickors skolgång. Vi har också köpt hantverk från Uganda för cirka 7.000 kronor under året. Det har varit ett utmanande år, för oss att lyckas med insamlingen och spridande av information, och för DLU att nå ut till sina deltagare och bedriva verksamhet under pandemi och lockdown. DLU har fått tänka om och tänka nytt, och fokuserat på att bidra med material och kunskap för olika yrkesutövare så att de kunnat fortsätta försörja sina familjer. Man har också satsat på att nå ut till de unga som inte fått gå i skola och inte haft nytta av myndigheternas skola över radio. Mycket mer om DLUs verksamhet kan du läsa om och titta på på deras Facebook-sida och på hemsidan: www.deaflinkuganda.org. På vår hemsida kan du läsa om vårt besök i Uganda i januari. Då kom vi överens om att fortsätta samarbetet på samma nivå, nu också med stöd från våra vänner i Estland, i minst tre år varav 2020 var det första. Allt detta tack vare KFUM Hebys medlemmars och sponsorers och loppisköpares insatser! Tack, alla! Tillsammans kan vi.