Funderar du på att kandidera till föreningens styrelse? Kontakta valberedningen genast, som just nu jobbar med att ta fram sitt förslag till styrelse inför årsmötet den 17 februari. Du kan också skriva motioner (förslag) till årsmötet. Det är jättebra om styrelsen har fått in motionerna senast den 19 januari, så hinner de lämna sitt svar före årsmötet. Det finns dock inget sista datum, så du kan lämna in en motion ända fram till själva årsmötet.

Valberedningen består av Per Emgardsson (tel 070-5202863, per.emgardsson@gmail.com) och Mostafa Akbari.

Mer information kan du få från kansliet: Mats Olsén (sms: 070-1719331, matsmichael@hotmail.com).

Nuvarande styrelsen: ordförande Sardar Beek (tel 0739-583968). (Se bild.)