Vi hade skrivit en motion till årets ROM (KFUM Sveriges RiksOmbudsMöte) i Örebro. Vi ville att minst hälften av KFUM Sveriges högsta ledarutbildning ”Mary” ska förläggas inom Sveriges gränser, eftersom många av KFUMs medlemmar annars inte har möjlighet att deltaga eftersom de saknar svenskt pass (och annat pass). Mötet gick inte på vår linje, men fattade ändå ett beslut i rätt riktning – att man i planeringen av utbildningen ska tänka på att göra den tillgänlig för så många som möjligt. Habib Achour och Ali Akbari var Hebys röstberättigade ombud på ROM, och de som fick gå fram inför alla och läsa upp vår motion. Vi var ytterligare tre deltagare, som tillsammans med ombuden gjorde vårt bästa för att under Åsiktstorget svara på frågor om motionen, och att ta del av de andra föreningarnas motioner och förslagen från riksstyrelsen. Det blev en intensiv helg för oss, men det var väldigt roligt att få vara med och träffa så många andra KFUM:are och få känna sig som en del av något större. Vi tog med oss många nya idéer tillbaka till Heby.

ROM är KFUM Sveriges riksmöte och arrangeras vartannat år av en lokal förening i samarbete med KFUM Sverige. I år var det KFUM Örebro som var värd 8-10 november. Vartannat år hålls KForum, som är en träff mellan landets föreningar, men då inga nationella beslut tas.